دسته‌هادسته‌بندی نشده

در مورد خواص ضدسرطانی گیاه دارویی زعفران

امروزه بدلیل افزایش مقاومت سلول های سرطانی به درمانهای رایج، تلاش محققان برای کشف و شناسایی عوامل ضد سرطانی جدید و گیاهی که موجب، افزایش میزان حساسیت سلول های سرطانی گردند، رو به گسترش است. نتیجه مقاومت سرطان ها نسبت به داروهای شیمیایی شکست اقدامات درمانی خواهد بود.
بنابراین تحقیق و توسعه داروهایی موثرتر با اثرات جانبی کمتر، از اهیمت زیادی برخوردار است. این استراتژی ممکن است این امکان را فراهم کند که بیماران با سرطان پیشرفته بتوانند طول عمر بیشتر و زندگی با کیفیت بهتری داشته باشند. ممکن است تجویز ترکیبات گیاهی به تقویت اثرات مثبت و درمانی مرسوم بیانجامد. به عبارت بهتر، هدف قرار دادن سلول های سرطانی استفاده از عوامل درمانی غیر سمی با دوز پایین و مداوم مانند زعفران موجب کنترل گسترش تومور شده بدون اینکه سمیت اضافی در پی داشته باشند.
نتایج متعدد سلولی و مولکولی نشان دادند که استفاده از کاروتنوئیدها و مونو ترین آلدهیدهای کلاله خشک زعفران در کاهش رشد و تکثیر سلول های سرطانی مثل پستان و معده موثر هستند و تاثیر این مواد وابسته به زمان و غلظت ترکیبات است.
در این زمینه، غلظت های موثر کروستین برای توقف تکثیر سلول های سرطانی در زمان های متفاوت کمتر از سایر اجزاء بوده پس ترکیب موثرتر می باشد. از طرف دیگر ترکیبات فوق هیچ تاثیر قابل توجه بر رشد و تکثیر سلول های ترمال ندارند. متابولیت های مذکور به طور مجزا و مخلوط با پیروی از الگوهای وابسته به زمان و دوز، باعث افزایش جمعیت سلول های آپوپتوزی و القاء مرگ سلولی برنامه ریزی شده در میان سلول های سرطانی تیمار شده گردیده اند. فعالیت آنزیم های کاسپاز در سلول های سرطانی پس از زمان های مختلف تیمار با ترکیب گیاهی به طور قابل ملاحظه ای در مقایسه با سلول های تیمار نشده افزایش یافته است که در این میان کروستین موثرتر از سایر ترکیبات عمل کرده است. نتایج مولكولی و بیان ژنی در سطوح mRNA و پروتئین نشان دادند که بیان برخی از ژن های مرتبط به چرخه سلولی و مرگ سلولی در سلول های بانی پس از تیمار با غلظت های موثر انواع متابولیت های اصلی زعفران تغییر بوده است. با توجه به شواهد موجود می توان از عصاره کلاله زعفران به عنوان یک داروی گیاهی مکمل در زمینه های درمان و پیشگیری از انواع سرطان ها استفاده کرد. نقش بالقوه زعفران به عنوان ترکیب ضدسرطانی، جهت افزایش بقای بیماران و بهبود کیفیت زندگی آنها نیازمند بررسی و تحقیق بالینی در آینده است. این امیدواری وجود دارد که تحقیقات بیشتر بر روی این گیاه منجر به شناسایی و کشف داروهای ضد سرطانی جدید با منشاء گیاهی گردد که این موفقیت در علم پزشکی بسیار با اهمیت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *